gun - 1) цемент-пушка 2) пневмонагнетатель; пистолет-распылитель; шприц -
Высотные работы - промышленный альпинизм
gun

1) цемент-пушка
2) пневмонагнетатель; пистолет-распылитель; шприц
- air gun
- air-operated pressure gun
- cartridge-operated gun
- caulking gun
- cement gun
- clam gun
- concrete gun
- explosive-actuated gun
- flame gun
- hydraulic gun
- paint-spray gun
- plug-driving gun
- pressure gun
- soldering gun
- spray gun
- stud welding gun